Topbanner 3000X1000 (2)

Danskproducerede sedummåtter Fra en moderne og miljøvenlig produktion

Færdige sedummåtter til grønne tage

Tilbage i 2010 startede Dansk Sedum udviklingen af sedummåtter med baggrund i den voksende interesse for bæredygtige grønne tage.  På det tidspunkt havde pionererne allerede etableret flere grønne tage i de store byer.

Erfaringen havde vist, at det var svært at få sedumplanter til at etablere sig ordentligt og dermed skabe et ensartet grønt tag. Ofte kunne der gå flere år, inden det grønne tag var fuldt etableret.

I tæt samarbejde med Megagræs i Gørløv udviklede vi færdige sedummåtter, hvor sedumplanterne vokser i en specialfremstillet substratjord, som holdes sammen af et tredimensionelt polyadmidnet.

Nettet som planterne vokser i er UV-stabiliseret og krymper ikke. Det stærke net gør det nemt at flytte og transportere sedummåtterne fra marken frem til byggepladsen, hvor de hurtigt og effektivt monteres på den samme type substratjord.

Sedummåtten er tilpasset det nordiske klima

Sedummåtterne er tilsået med 12 forskellige sedumarter, som alle er nøje udvalgt til brug i det nordiske klima. Markerne tilsåes med moderne maskiner, der sikrer, at der er en artsvariation på 5-9 sedumarter i det færdige grønne tag. Fremgangsmåden i produktionen sikrer et ensartet resultat, hver gang.

 

  • Produktionen af de færdige sedummåtter foregår på marker ved Tissø ferskvandssø. Som de eneste har Megagræs tilladelse til at hente vand fra søen til vanding af sine marker. Derfor sker vandingen uden brug af drikkevandsressourcer. Ligeledes foregår produktionen med en moderne automatiseret maskinpark, således at der udledes mindst mulig CO2. Desuden dyrkes sedummåtterne uden brug af sprøjtemidler.
  • Når sedumplanterne har vokset sig smukke og stærke, skæres de op til måtter, og lægges på paller, som køres direkte til leveringsadressen.
  • Mål LxBxH: 1040x 780 x 30 mm. Vægt vandmættet: 35-38 kg/m2 Brandtestet efter: BRoof (t2)
Indgangs Billede

Færdige sedummåtter til grønne tage

Tilbage i 2010 startede Dansk Sedum udviklingen af sedummåtter med baggrund i den voksende interesse for bæredygtige grønne tage. På det tidspunkt havde pionererne allerede etableret flere grønne tage i de store byer.

Planter Til Intensive Tage 1182X688

Har du specifikke ønsker?

Så er vi gerne behjælpelige med dette. Ring og få en uforpligtende snak omkring mulighederne for at designe den løsning, der passer til dine specifikke ønsker og behov

Kontakt Dansk Sedum